Blog 2: Expert Interview

1. Inleiding van het onderzoek

In het onderzoek van vorige week is middels secundair deskresearch een exacte definitie van zoekmachine optimalisatie ingekaderd. Daarna is ondervonden dat het uitvoeren van SEO bestaat uit allerlei verschillende methoden en technieken die onder te verdelen zijn in drie pijlers: 1. Techniek, 2. Content en 3. Autoriteit. Door twee stappenplannen te analyseren zijn vervolgens verschillende methoden en technieken verzameld. Deze zijn samengebracht in een lijst welke te raadplegen is door op onderstaande knop te klikken.

Wat opvalt is dat er geen methoden en technieken te vinden zijn onder de pijler autoriteit. Deze zijn dus nergens in beide handleidingen specifiek benoemd. Uiteraard wil ik als onderzoeker weten hoe ik de autoriteit van een website kan verhogen. Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik besloten een expert op het gebied van SEO te interviewen. Naast dat ik via dit interview meer te weten wil komen over website autoriteit, ben ik ook benieuwd naar de kennis van de expert rondom het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek. Ook ben ik benieuwd naar hoe een SEO expert het succes van SEO precies bepaald en/ of meet. Tot slot ben ik benieuwd naar hoe de expert de toekomst van SEO precies voor zich ziet.

De deelvragen die voor deze blog centraal staan zijn dus:

“Wat verstaat een SEO expert onder de autoriteit van een website?”

“Welke methoden en technieken kent een SEO expert om de autoriteit van een website te verhogen?”

“Hoe voert een SEO expert zijn/ haar zoekwoordenonderzoeken uit, wat zijn belangrijke factoren, waar liggen de valkuilen en hoe worden de bevindingen toegepast?”

“Wanneer is zoekmachine optimalisatie succesvol in de ogen van een SEO expert en hoe wordt dit gemeten?”

“Hoe ziet een SEO expert de toekomst van SEO voor zich?”

1.1 Onderzoeksopzet

De opzet van dit onderzoek is dus om primair onderzoek te doen in de vorm van fieldresearch. Er heeft een interview plaatsgevonden met een expert op het gebied van SEO. Tijdens dit interview is de expert in totaal 12 vragen gesteld, welke zijn onderverdeelt in vier delen:

Deel 1. Verbreding van kennis omtrent de drie pijlers en hun methoden/ technieken
Deel 2. Verbreding van kennis omtrent het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek

Deel 3. Analyseren van SEO succes
Deel 4. De toekomst van SEO

De volledige vragenlijst inclusief transcript zijn te raadplegen door op onderstaande knop te drukken.

De opname van het interview is te raadplegen via onderstaande audioplayer.

1.2 Verantwoording onderzoeksmethode en profielschets van de expert

Om tot kwalitatieve data te komen over een bepaald onderwerp, is een interview met een expert betreft het onderwerp een van de meest gehanteerde manieren. (De Onderzoekers, 2022) Wat bij het interview voornamelijk van belang is, is de daadwerkelijke expertise van de zogenoemde ‘expert.’ Indien deze niet beschikt over genoeg expertise, is hetgeen de expert deelt qua informatie niet betrouwbaar genoeg.

De expert die geïnterviewd is voor deze blog is de heer Jesse Haanstra. Hij is eigenaar/ SEO specialist bij onlinemarketingbureau SEO vrienden B.V. Er is specifiek gekozen om de heer Haanstra te interviewen, omdat hij sinds 2001 actief is binnen de E-Commerce en online marketing en hierdoor ruime ervaring heeft opgedaan met SEO. Zoveel zelfs, dat hij in 2020 het online marketing bureau SEO vrienden BV heeft opgericht. “Een toegankelijke zoekmachine optimalisatie specialist voor elke ondernemer.” (Haanstra, 2022)

2. Belangrijkste bevindingen uit het interview

2.1 Verbreding van kennis omtrent de drie pijlers en hun methoden/ technieken

De heer Haanstra heeft de eerder benoemde lijst van methoden en technieken voorafgaand aan het interview bestudeerd. Hij heeft aangegeven dat deze in principe in orde is. Het enige wat nog miste betreft de pijler ‘Techniek’ is naast het toevoegen van de sitemap aan Google Search Console, de sitemap ook toegevoegd dient te worden aan het robots.txt bestand. Dit resulteert in het feit dat de robots van Google de sitemap nog sneller vinden.

Met betrekking tot de pijler ‘Content’ benoemde hij sterk het belang om content met betrekking tot SEO goed te onderscheiden van content met betrekking tot hoe de website eruit ziet. Met betrekking tot SEO gaat het er in de kader van content namelijk enkel om dat deze volledig geoptimaliseerd is door zoekwoorden toe te voegen in de tekst, aan de metatags van afbeeldingen, enzovoorts. Het kiezen voor een rustig en betrouwbaar design valt niet onder de SEO-pijler ‘content,’ omdat het geen bijdragen heeft aan de vindbaarheid van de pagina.

Onder de pijler ‘Autoriteit’ verstaat de heer Haanstra de mate waarin Google de website ziet als toonaangevend binnen het vakgebied. Daarna benoemd hij dat de autoriteit voornamelijk verhoogd kan worden door het verkrijgen van externe backlinks. Backlinks zijn linkjes naar een pagina van de eigen website, die staan op een pagina van een externe website. Met betrekking tot backlinks is de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit. Een kwalitatieve backlink is een externe link die op een pagina staat die over exact hetzelfde onderwerp gaat als de interne pagina.

“Een pagina over surfen die linkt naar een pagina over hart- en vaatziekte is dus niet van kwaliteit.”

Jesse Haanstra – SEO specialist bij SEO vrienden B.V.

Tot slot is de autoriteit van de externe website ook bepalend voor de kwaliteit van een backlink. Hoe hoger de externe autoriteit, hoe hoger de kwaliteit van de backlink.

Tot slot benoemd de heer Haanstra het feit dat SEO veel tijd in beslag neemt en lang op zich laat wachten om met echte resultaten te komen. In het kader van online marketing bureaus is verwachtingsmanagement daarom van cruciaal belang.

2.2 Verbreding van kennis omtrent het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek

De heer Haanstra voert zoekwoordonderzoeken uit door gebruik te maken van software. Hierbij voert hij een zoekwoord in en krijgt op basis van deze een lijst met gerelateerde en vergelijkbare zoekwoorden. Deze noteert hij. Vervolgens onderzoekt hij waar de concurrenten op gevonden worden. De zoekwoorden die hieruit voort komen neemt hij ook mee. Daarnaast is het van belang om goed na te denken over het probleem van de klant en de oplossing die men biedt. Potentiële afnemers die nog in de oriënterende fase zitten zoeken namelijk vooral op het probleem. Afnemers die al weten waar ze naar opzoek zijn zoeken vaak op de oplossing. Het is van belang om beide mee te nemen in het onderzoek.

De belangrijkste factor om te kiezen voor bepaalde zoekwoorden wel of niet, is het budget. Bij een laag budget is het van belang te focussen op zoekwoorden waar echte intentie achter zit, bijvoorbeeld ‘kopen.’ Deze leveren doorgaans meer op dan de meer generieke zoekwoorden. Indien er sprake is van een hoog budget, kunnen de meer generieke zoekwoorden ook getarget worden.

De grootste valkuil met betrekking tot het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek is het focussen op te veel verschillende zoekwoorden. Hierdoor zie je door de bomen het bos vaak niet meer.

“Men heeft liever tien zoekwoorden waarmee echt in de top vijf geranked wordt, dan vijftig zoekwoorden die pas ranken op de tweede pagina.”

Jesse Haanstra – SEO specialist bij SEO vrienden B.V.

Tot slot benoemd de heer Haanstra dat de zoekwoorden uit het onderzoek centraal staan bij de invulling van de SEO-content. Hiervoor geeft hij het volgende voorbeeld:

“Een goed voorbeeld is een klant van ons die GSM signaal versterkers verkoopt. Ondanks dat het bedrijf ‘GSM versterkers’ verkoopt, zoeken veel mensen op ‘4G versterkers.’ In dit geval wil je dus op je website 4G versterker tonen en niet GSM versterker, want daar zoekt niemand naar, ondanks dat het product wel zo heet.”

Jesse Haanstra – SEO specialist bij SEO vrienden B.V.

2.3 Analyseren van SEO succes

De heer Haanstra ervaart SEO als een succes, wanneer hij merkt dat de website steeds meer zoekwoorden krijgt waarop deze gevonden wordt. Vervolgens dient de website ook steeds hoger in Google te moeten ranken op deze zoekwoorden. Dit resulteert in meer bezoekers op de site en het beste resultaat is als deze ook daadwerkelijk een aankoop doen of contact opnemen met de partij.

Hij meet dit succes van SEO wederom aan de hand van software. Hij benoemd hierbij specifiek Google Search Console en Google Analytics. Via search console kan hij bijhouden op welke zoekwoorden de website gevonden wordt, via zijn eigen SEO-software kan hij bijhouden hoe hoog de website ranked op bepaalde zoekwoorden en via Google Analytics kan hij meten hoeveel bezoekers er op de website zijn en in hoeverre de doelen van de website (aankopen/ contact opnemen) behaald worden.

2.4 De toekomst van SEO

Met betrekking tot de toekomst van SEO heeft de heer Haanstra geen positieve visie. Hij verwacht dat het belang van Google advertenties steeds groter wordt.

“Als je nu Googelt zie je eerst een stukje shopping advertenties, dan vier tekst advertenties. De organische resultaten zakken steeds verder terug. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt om aan de slag te gaan met online advertenties, daarmee kun je ook veel gerichter inzetten op een bepaalde koopintentie.”

Jesse Haanstra – SEO specialist bij SEO vrienden B.V.

De heer Haanstra benoemd vervolgens dat het met SEO toch altijd een beetje schieten met hagel blijft, omdat je niet in controle hebt wie er precies op je website terecht komen. Met Google Ads kan je dit wel controleren. Daarnaast verdient Google haar geld met het verkopen van de advertenties, dus ook Google zal zelf een voorkeur hebben voor Google Ads.

Met betrekking tot voice search geeft de heer Haanstra aan dat hij hier weinig ervaring mee heeft, zowel in het zelf gebruiken van voice search, als het optimaliseren voor voice search. Tot slot benoemd hij wel dat bij voice search de zoekopdrachten vaak veel langere zinnen zijn, omdat er ingesproken wordt. Het makkelijkste om dus te optimaliseren voor voice search, is door deze vragen exact te beantwoorden middels bijvoorbeeld een blog. Voor het achterhalen van wat deze veel langere zoekopdrachten precies zijn, zijn ook weer handige software tooltjes op de markt.

3. Conclusies van het interview en mijn visie op de uitkomsten

3.1 Conclusies

Vanuit het interview wordt rondom de drie pijlers niet een nieuwe conclusie getrokken. In principe heeft de heer Haanstra enkel de bestaande informatie bevestigd. Hij heeft wel kort benoemd dat het belangrijk is om de sitemap toe te voegen aan het robots.txt bestand en dat de autoriteit verhoogd kan worden door kwalitatief goede backlinks op te bouwen.

Een zoekwoordenonderzoek kan het best uitgevoerd worden middels SEO software, waarbij goed nagedacht moet worden over het probleem van de klant en de oplossing die men biedt. Oriënterende zoekers zoeken doorgaans op zoekwoorden die te maken hebben met het probleem. Potentiële afnemers zoeken doorgaans op zoekwoorden die te maken hebben met de oplossing. Daarnaast moet gewaakt worden voor het verliezen van de focussen tijdens het onderzoeken. Dit resulteert in een te groot aantal zoekwoorden.

Het succes van SEO wordt vooral bepaald door het meten van de toename in website bezoekers en de mate waarin doelen behaald worden, zij het aankopen of contactverzoeken. Dit kan gemeten worden via software als Google Search Console en Google Analytics.

De toekomst van SEO ziet er helaas niet goed uit, omdat de voorkeur waarschijnlijk uit zal gaan naar Google Ads. Het specifiek optimaliseren voor voice search is waarschijnlijk niet de moeite waard, omdat het nog erg weinig gebruikt wordt.

3.2 Mijn visie

Ik ben het eens met alle punten van SEO expert Jesse Haanstra. Ik geloof alleen niet in de negatieve visie rondom de toekomst van SEO en het feit dat voice search niet belangrijk is voor zoekmachine optimalisatie. Ik denk dat SEO nog veel potentie heeft in de toekomst, omdat zoekmachines ten alle tijde een zekere zin van onafhankelijkheid dienen te hebben. Als ze dit niet meer hebben doordat enkel adverterende resultaten getoond worden, zullen de gebruikers van de zoekmachines deze niet meer als betrouwbaar ervaren. Daarnaast denk ik dat mensen onderhand wel door hebben dat geadverteerde resultaten niet altijd de beste opties zijn voor hun zoekopdrachten.

Met betrekking tot voice search denk ik dat hier zeker een hoge potentie ligt op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Het gebruik van voice search is namelijk veel makkelijker dan het constant typen van zoekopdrachten. Het is meer een kwestie van gewenning. Naarmate meer mensen voice search gebruiken, zal het belang van voice search voor SEO toenemen. Ik denk dat we er in de toekomst gewoonweg niet meer omheen kunnen.

4. Geciteerde werken

De Onderzoekers. (2022, september 29). Informatie over een expert-interview. Opgehaald van Website van strategisch onderzoeksbureau voor communicatievraagstukken De Onderzoekers: http://de-onderzoekers.nl/kwalitatief-onderzoek/vormen-van-kwalitatief-onderzoek/expert-interview/

Haanstra, J. (2022, september 29). De ‘over ons’ pagina van SEO vrienden B.V. Opgehaald van Website van online marketing bureau SEO vrienden B.V.: https://www.seovrienden.nl/over-ons/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *