Blog 1: Theoretisch Kader

Inleiding van het onderzoek

De deelvragen die voor deze blog centraal staan zijn:

“Wat is er in de literatuur te vinden over de definitie van zoekmachine optimalisatie?

“Wat is er in de literatuur te vinden over de verschillende methode en technieken om zoekmachine optimalisatie uit te voeren?

Onderzoeksopzet

Om antwoord te geven op deze deelvragen is verkennend literatuuronderzoek uitgevoerd in de vorm van deskresearch. Eerst zijn artikelen verzameld die naar voren komen wanneer in Google de zoekopdracht: ‘Wat is SEO’ uitgevoerd wordt. Daarnaast zijn wetenschappelijke artikelen over de definitie van SEO verzameld via Google Scholar. Tot slot zijn de HVA Bibliotheek en haar databanken geraadpleegd om wetenschappelijke artikelen, handleidingen en stappenplannen te verzamelen over SEO.

Voor beantwoording van deelvraag 1 is de zoekopdracht ‘wat is seo’ gehanteerd voor het verzamelen van bronnen via de instrumenten.

Voor beantwoording van deelvraag 2 is de zoekopdracht ‘hoe werkt seo’ gehanteerd voor het verzamelen van bronnen via de instrumenten. Daarnaast zijn twee online stappenplannen verzameld, geanalyseerd en met elkaar in vergelijking gebracht om werkzaamheden te formuleren die direct uitgevoerd kunnen worden om de rankings van pagina’s te doen stijgen.

Verantwoording onderzoeksmethode

De HVA Bibliotheek en Google Scholar zijn beide adequate instrumenten om enkel wetenschappelijke artikelen, onderzoeken, rapporten, etc. te vinden in een online omgeving die vol staat met informatie. Vanwege het feit dat beide instrumenten enkel wetenschappelijke bronnen genereren, is het uitvoeren van onderzoek middels beide instrumenten verantwoord.

Naast gebruik van deze instrumenten is ook besloten onderzoek te doen via de normale zoekmachine Google. Voorafgaand aan het onderzoek was al bekend dat SEO dient te resulteren in een hogere positie in zoekmachines. De pagina’s die dus hoog ranken in Google bevatten logischerwijs onderdelen die ervoor gezorgd hebben dat ze hoog ranken. Om deze reden zijn uitsluitend de eerste 5 pagina’s geraadpleegd als bron. Met betrekking tot een specifieke zoekopdracht.

1. De definitie van zoekmachine optimalisatie

Harold Davis, auteur van het boek ‘Search Engine Optimization. Building Traffic and Making Money with SEO.’ Definieert zoekmachine optimalisatie als zijnde:

“SEO – Short for Search Engine Optimization – is the art, craft and science of driving web traffic to the website.” (Davis, 2014)

Wat uit deze definitie geconcludeerd wordt is dat in principe elke methode, elk idee, elk medium wat ervoor zorgt dat verkeer naar de website wordt geleid, valt onder zoekmachine optimalisatie.

Internetmarketingbureau DoubleSmart definieert de term SEO als zijnde:

“SEO is de afkorting van ‘search engine optimization’, oftewel: zoekmachineoptimalisatie. Wat we daaronder verstaan? Alle processen en verbeteringen die als doel hebben een website hoger in Google te laten verschijnen.” (DoubleSmart, 2022)

Als de twee definities met elkaar in vergelijking worden gebracht vallen verschillen op. Zo is het voornaamste doel van SEO volgens de definitie van Davis het verkrijgen van websiteverkeer. Volgens de definitie van DoubleSmart is het voornaamste doel van SEO om een website hoger in Google te laten verschijnen. Beide definities beschrijven wel het feit dat alle methode en technieken die gebruikt worden om het gestelde doel te behalen, vallen onder SEO. Hieruit wordt geconcludeerd dat SEO dus niet simpel weg één methode of techniek is. Het is een verzamelnaam voor meerdere, verschillende uitvoeringen die hetzelfde doel dienen te realiseren.

Internetbureau Heers definieert de term SEO als volgt:

“Zoekmachine optimalisatie is in feite alles wat je doet om te zorgen dat je website zo hoog mogelijk getoond wordt in de organische zoekresultaten (ook wel gratis genoemd) van de zoekmachines. In Nederland hebben we het dan in zo’n 95% van de gevallen over Google, maar daarnaast zijn er ook zoekmachines zoals Bing en DuckDuckGo.

Deze organische zoekresultaten vind je op de zoekresultaten-pagina’s (in vakjargon SERP: Search Engine Result Page) onder de betaalde zoekresultaten (advertenties bv. Google AdWords of Bing Ads).” (Heers, 2022)

Wanneer deze definitie in vergelijking wordt gebracht met de andere twee definities, valt op dat vooral de eerste definitie van Davis erg verschilt van de andere twee. De andere twee zijn nagenoeg identiek, waarbij de definitie van Heers uitgebreider is dan de definitie van Double Smart. Zo beschrijft DoubleSmart enkel de zoekmachine Google en benoemd Heers ook andere zoekmachines als Bing en DuckDuckGo. Heers beschrijft ook het feit dat het bij SEO gaat om het behalen van een hoge ranking in de organische zoekresultaten, welke dus gratis te behalen zijn en onder de geadverteerde resultaten zijn te vinden.

1.1 Concluderend over de definitie van zoekmachine optimalisatie

In het kader van verder onderzoek naar zoekmachine optimalisatie wordt de definitie van Heers aangenomen als definitie van zoekmachine optimalisatie.

De definities van Harold Davis wordt verworpen vanwege het feit dat deze te afwijkend is van de andere definities. Davis spreekt over het verkrijgen van websiteverkeer als hoofddoel van SEO, terwijl beide andere definities spreken over het verkrijgen van hoge vertoningen in zoekmachines.

De definitie van DoubleSmart wordt verworpen, omdat deze enkel spreekt over de zoekmachine Google en andere achterwege laat. Ook beschrijft de definitie van DoubleSmart niet het feit dat SEO gaat over het behalen van organische resultaten die dus getoond worden onder de geadverteerde resultaten. De definitie van Heers doet dit wel.

Zoals eerder beschreven, valt bij de drie definities wel op dat zoekmachine optimalisatie dus niet één methode of techniek is. Het gaat om meerdere methode en technieken die dienen te resulteren in hetzelfde doel: Hoger komen in de organische resultaten. Dit roept een nieuwe onderzoeksdeelvraag op, want wat zijn deze methode en technieken dan precies?

2. De verschillende methode en technieken om SEO uit te voeren

Online marketingbureau Whello beschrijft op haar pagina ‘wat is SEO’ dat in de basis eigenlijk niemand weet hoe SEO precies werkt. Er zijn vele verschillende factoren die bepalen hoe hoog een pagina ranked in de zoekmachines. Op deze factoren kan men wel invloed uitoefenen in de hoop dat dit de rankings doet stijgen. Volgens Whello kunnen deze factoren onderverdeelt worden in drie zogenoemde pijlers:

 1. Techniek
 2. Content
 3. Linkbuilding

(Elk, 2022)

Internetbureau Heers bevestigd dat er vele verschillende factoren zijn die van invloed zijn op de ranking van pagina’s in de zoekmachines. Heers noemt dat het gaat om zo’n 200 factoren waarbij maar een paar mensen van Google weten hoeveel het er precies zijn. Heers deelt de factoren vervolgens ook op in de drie eerdergenoemde pijlers, maar beschrijft de derde pijler niet als linkbuilding, maar als autoriteit. (Heers, 2022)

2.1 Pijler 1: Techniek

Volgens SEO Bureau SmartRanking is de technische achtergrond van een website het eerste fundament van SEO wat direct invloed heeft op de rankings. Een slechte websitetechniek is namelijk een grote bron van ergernis onder de gebruikers van Google, daarom straft Google dit af. Een praktisch voorbeeld hiervan is een website met een slechte laadtijd. Het is voor een gebruiker erg irritant als een website langzaam laadt, daarom geeft Google in de rankings een voordeel aan websites die het snelst laden. (Oosting, 2022)

 SEO-specialisten community platform HULC bevestigd dat de technische achtergrond van een website het eerste fundament is en dat de gebruikersvriendelijkheid voor Googlegebruikers daarbij centraal staat. HULC noemt naast het belang van een snelle laadtijd ook het belang van de juiste keuze in Content Management Systeem (CMS), het implementeren van Clean Code, het optimaliseren van de sitestructuur en het creëren van nette URL’s. (HULC, 2022)

2.2 Pijler 2: Content

Online marketingbureau OMPRO beschrijft bij de tweede pijler van SEO ‘content’ dat de content op een pagina, naast de techniek van de website, fundamenteel is voor de organische ranking in zoekmachines. Een gebruiker is middels de zoekmachine namelijk op zoek naar iets. Dit kan een informatie zijn, een afbeelding, een video, een product om aan te schaffen, enzovoorts. Hoe beter de content op de pagina is afgestemd op de contentbehoefte van de gebruiker, hoe hoger de pagina in de zoekmachine vertoond wordt. OMPRO beschrijft vervolgens het belang van een goed zoekwoordenonderzoek, voorafgaand aan het inrichten van de content. (OMPRO, 2022)

Het eerdergenoemde SEO-bureau SmartRanking beschrijft het tweede fundament van zoekmachine optimalisatie ‘content’ op nagenoeg dezelfde wijze als OMPRO. SmartRanking legt echter nog meer nadruk op het belang van een gedegen zoekwoordenonderzoek. SmartRanking beschrijft dat een á twee zoekwoorden centraal dienen te staan per websitepagina. Het liefst synoniemen van elkaar. De content van deze pagina wordt vervolgens geoptimaliseerd aan de hand van de zoekwoorden. De zoekwoorden dienen terug te komen in de tekst van de pagina, de HTML headings, ALT-Tags van afbeeldingen en de meta-tags. (DoubleSmart, 2022)

2.3 Pijler 3: Linkbuilding/ Autoriteit

Online marketingbureau Maatwerk Online beschrijft dat website autoriteit voor 65% uitmaakt hoe hoog de pagina’s van een website ranken in zoekmachines. Deze autoriteit wordt gemeten middels een score van 0 tot 100. Hoe dichter bij de 100 hoe hoger de autoriteit van de website is. De autoriteit van een website is opgebouwd uit vertrouwen, populariteit. (Nales, 2022)

Vertrouwen
Websites kunnen hun domeinautoriteit verhogen door het vertrouwen van Google in de website te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de leeftijd van het domein. Google oogt domeinen die langer bestaan meer te vertrouwen dan domeinen die pas net zijn aangemaakt. Websites kunnen het vertrouwen van Google ook verbeteren door meer, unieke en relevante content te produceren over het vakgebied. Het is hierbij van belang dat de content wel feitelijk accuraat is. Indien content feitelijk onjuist is of geplagieerd, krijgt de website een penalty. (Nales, 2022)

Populariteit
Daarnaast is de populariteit van een website belangrijk voor de autoriteitsscore. Pagina’s van websites die veel bezocht worden komen vaak hoger in de rankings dan websites met minder bezoekers. Daarnaast is een belangrijke indicatie van de populariteit van een website het aantal en de kwaliteit van zogenoemde backlinks. Backlinks zijn linkjes op externe websites naar pagina’s van de eigen website linken. Google houdt het aantal backlinks bij en beoordeelt deze ook op kwaliteit. Zo is een backlink van een pagina over fastfood naar een pagina over surfen van mindere kwaliteit dan een backlink van een pagina over surfen naar surfen. Een pagina die veel backlinks van goede kwaliteit heeft wordt door Google hoger in de rankings vertoont dan een pagina met minder backlinks. (Nales, 2022)

2.4 Concluderend over de verschillende methode en technieken om SEO uit te voeren

Het uitvoeren van zoekmachine optimalisatie bestaat dus uit het optimaliseren van zo’n 200 verschillende factoren die onder te verdelen zijn in drie zogenoemde SEO-pijlers. Deze vormen het fundament van SEO. Wat deze factoren precies zijn en op welke manieren deze geoptimaliseerd kunnen worden is vrijwel niet bekend. Schijnbaar zijn er maar een aantal mensen werkzaam bij Google zelf die weten wat de precieze factoren zijn en hoe deze geoptimaliseerd dienen te worden. In de literatuur zijn wel verschillende zoekmachine stappenplannen terug te vinden.

3. Zoekmachine optimalisatie stappenplannen

Om toch een antwoord te krijgen op wat de precieze factoren precies zijn, zijn twee stappenplannen verzameld. Van deze stappenplannen zijn de stappen geanalyseerd en vergeleken met elkaar. De twee handleidingen die met elkaar vergeleken worden zijn:

Handleiding 1: Een eenvoudig 6-stappen SEO-plan
Auteur: 000.nl – SEO en online marketingblog

Handleiding 2: Het SEO stappenplan van YellowBlue Marketing
Auteur: YellowBlue Marketing – SEO-kennisplatform

3.1 Analyse en vergelijking van de stappenplannen

Stap 1.
Volgens het stappenplan van 000.nl is de eerste stap het in kaart brengen van de huidige situatie. Hoe staan de website en alle aspecten ervoor die invloed hebben op de zoekmachine optimalisatie? Daarna beschrijft 000.nl het belang van het in kaart brengen van de gewenste situatie. Tot slot dient een plan opgesteld te worden om van de A-situatie naar de B-situatie te komen. Belangrijke zaken die uitgevoerd dienen te worden in stap 1 zijn:

 • Het optimaliseren van de interne linkstructuur zodat alle pagina’s sneller gevonden worden door de robots van Google.
 • Het aanmaken van een sitemap.
 • De sitemap te uploaden in Google Search Console, zodat Google op basis van deze kan indexeren.
 • Google Analytics installeren.
 • Optimaliseren van de navigatiestructuur.
 • Duplicate content verwijderen.
 • Doorverwijzen van ‘dode’ pagina’s: 404 pagina’s.
 • In kaart brengen in hoeverre de website mobielvriendelijk is.
 • De websitesnelheid optimaliseren
 • Een gebruiksvriendelijke URL-structuur creëren

(Bunskoeke, 2019)

De eerste stap van het SEO-stappenplan van YellowBlue Marketing is getiteld ‘SEO-basics.’ Volgens dit plan dient de uitvoerder eerst zijn basiskennis omtrent SEO te verbeteren door kennis op te doen over de bouwstenen van SEO en hoe zoekposities bepaald worden. Daarna dient een zoekwoordenonderzoek uitgevoerd te worden. Tot slot dient kwalitatieve content geschreven te worden door middel van het opstellen van een content strategie. (Stikkelorum, 2022)

Stap 2.
Bij de tweede stap van 000.nl staat het gebruiksvriendelijker maken van de website centraal. Werkzaamheden die vallen onder de tweede stap volgens 000.nl zijn:

 1. Het sneller maken van je website
 2. Het optimaliseren van de (interne) linkstructuur
 3. Het gebruiken van koppen op een normale manier
 4. Het toevoegen van relevante en sterke afbeeldingen (Heb je die niet? Laat ze dan zitten)
 5. Voorzichtig omgaan met teksteigenschappen
 6. Een professioneel logo (betrouwbaar overkomen)
 7. Een betrouwbaar en rustig design (minimaliseer de afleidingen, het gaat in eerste instantie om de tekst)
 8. Een sidebar die niet te druk overkomt, maar wel meer informatie geeft over het bedrijf
 9. Betrouwbaarder overkomen

(Bunskoeke, 2019)

Volgens het stappenplan van YellowBlue Marketing staan bij de tweede stap de SEO-doelstellingen en analyse centraal. Hierbij dient eerst Google Analytics ingesteld te worden, vervolgens Google Search Console en Bing Webmaster Tools. Daarna dienen verschillende SEO-tools ingesteld te worden. Tot slot dienen de SEO-doelstellingen opgesteld te worden. (Stikkelorum, 2022)

Stap 3.
Voor de derde stap van 000.nl is het zaak om de relevantie van de website te verhogen. Hierbij is het zaak dat de bezoekers in één oogopslag kennis kunnen nemen van:

 1. Snel weten op welke website en pagina zij zijn beland
 2. Wat zij op de pagina kunnen vinden
 3. Weten of het onderwerp van de pagina overeenkomt met hun ‘zoekreden’
 4. Weten of de website voor ‘hun’ is bedoeld (doelgroep)
 5. Het antwoord vinden
 6. Eventueel de oplossing gelijk toe kunnen passen (call-to-action/ interne link)

Werkzaamheden die hierbij horen zijn:

 1. Dus de titel tag optimaliseren en de click through rate optimaliseren
 2. De meta-description optimaliseren
 3. De webtekst verbeteren (voor de bezoeker (en dus de zoekmachine)
 4. De vraag van de bezoeker goed beantwoorden

(Bunskoeke, 2019)

Volgens de derde stap van het SEO-stappenplan van YellowBlue Marketing dient de websitetechniek geoptimaliseerd te worden voor SEO. Dit dient als volgt gedaan te worden:

Websitestructuur

 • Verbeteren URL-structuur
 • Verbeteren interne linkstructuur
 • Instellen van breadcrumbs
 • De website content clusteren naar onderwerpen
 • Snelheid te optimaliseren


On page SEO

 • Instellen van titel tags
 • Instellen van Meta descriptions
 • Instellen van een heading structuur
 • Instellen van ALT-Tags
 • Duplicate content verwijderen
 • Structured Data toevoegen

Crawling en Indexing

 • Aanmaken van de sitemap
 • Instellen van het robots.txt bestand
 • Robots meta tags instellen
 • Canonical tags instellen

(Stikkelorum, 2022)

Stap 4.
Volgens stap vier van 000.nl dient de website compleet en autoritair gemaakt te worden. Het is hierbij zaak om nieuwe pagina’s te maken die antwoord geven op verschillende longtail zoekvragen. Voor elke potentiële vraag van een zoeker geef je dus met een unieke pagina antwoord op deze vraag. Het is hierbij wel belangrijk om de verschillende pagina’s goed van elkaar te onderscheiden. (Bunskoeke, 2019)

Voor de vierde en tevens laatste stap van het SEO-stappenplan van YellowBlue Marketing dient de autoriteit van de website verbeterd te worden. Hierbij dient een linkbuilding plan opgezet te worden om externe links te creëren. De EAT-principes van Google dienen goed toegepast te worden op de website. Tot slot dienen lokale bedrijven een Google bedrijfsprofiel aan te maken. Hierdoor komt het bedrijf hoog naar voren in Google Maps. (Stikkelorum, 2022)

Stap 5 van 000.nl
Voor stap 5 van het stappenplan van 000.nl staat het creëren van een populaire en kwalitatief sterke website centraal. Het doel bij stap vijf is om externe backlinks te genereren en vermeldingen in andere onlinebronnen die Google kan oppikken. Hiervoor worden geen werkzaamheden beschreven.

Stap 6 van 000.nl
Voor stap 6 van het 000.nl stappenplan dient gerealiseerd te worden dat zoekmachine optimalisatie een continu proces is. Om deze reden dient bij de zesde stap, de vierde en vijfde stappen herhaald te worden. Zo ontstaat er een loop in het alsmaar blijven verbeteren van de compleetheid, autoriteit, populariteit en kwaliteit van de website.

3.2 Concluderend over de verschillende SEO stappenplannen

De stappenplannen hebben beide een iets andere verloop van processen, maar benoemen beide toch veel direct uitvoerbare punten waarmee de rankings verbeterd kunnen worden. In de rol van onafhankelijk consult zou ik een bedrijf sterk aanbevelen om een combinatie van beide stappenplannen te implementeren in het verbeteren van de organische vindbaarheid in zoekmachines. Tracht ook alle benoemde werkzaamheden in de juiste volgorde uit te voeren van beide plannen. Pas hierbij wel op dat bepaalde taken niet dubbel uitgevoerd worden.

4. Geciteerde werken

Bunskoeke, R. (2019, juni 6). Informatieve pagina over het zoekmachine optimalisatie stappenplan voor webmasters. Opgehaald van Website van 000.nl: https://000.nl/het-zoekmachine-optimalisatie-stappenplan-voor-webmasters/

Davis, H. (2014). Search Engine Optimization. Building Traffic and Making Money with SEO. Gravenstein Highway, North Sebastopol, CA, US: O’Reilly Media.

DoubleSmart. (2022, september 22). Informatieve pagina met als onderwerp ‘wat is SEO?’. Opgehaald van Website van internetmarketingbureau DoubleSmart: https://www.doublesmart.nl/hub/seo/wat-is-seo/

Elk, T. v. (2022, september 22). Informatieve pagina over ‘hoe werkt SEO?’. Opgehaald van Website van online marketing bureau Whello: https://whello.nl/marketing-tips/seo/wat-is-seo/

Heers. (2022, september 22). Informatieve pagina met als onderwerp ‘Wat is SEO?’. Opgehaald van Website van internetbureau Heers: https://www.heers.nl/wat-is-seo/

HULC. (2022, september 22). Informatieve pagina over de drie pijlers van SEO. Opgehaald van Website van HULC: https://hulc.nl/drie-pijlers-seo-3/

Nales, W. (2022, februari 1). Informatieve pagina over website autoriteit. Opgehaald van Website van online marketing bureau Maatwerk Online: https://www.maatwerkonline.nl/blog/website-autoriteit/

OMPRO. (2022, september 22). Informatieve pagina over de drie pijlers van zoekmachine optimalisatie. Opgehaald van Website van online marketing bureau OMPRO: https://ompro.nl/seo/3-pijlers-van-zoekmachine-optimalisatie/#content

Oosting, J. (2022, september 2022 22). Informatieve pagina over de drie fundamenten van SEO. Opgehaald van Website van SEO bureau SmartRanking: https://smartranking.nl/3-fundamenten-van-seo/

Stikkelorum, J. (2022, april 3). Pagina over het SEO stappenplan van YellowBlue Marketing. Opgehaald van Website van YellowBlue Marketing: https://www.yellowbluemarketing.nl/seo-stappenplan

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *