Blog 4: Meso en micro omgeving

1. Inleiding van het onderzoek

Middels de voorgaande blogs is een exacte definitie van zoekmachine optimalisatie gegeven, er is een expert geïnterviewd over zijn visie op verschillende aspecten van SEO en de macro-economische omgevingsfactoren die van invloed zijn op SEO zijn in kaart gebracht. Nu ben ik als onderzoeker enkel benieuwd hoe zoekmachine optimalisatie een rol kan spelen binnen een specifiek bedrijf en hoe omgevingsfactoren vanuit de branche hier invloed op hebben. Om daar antwoord op te kunnen geven zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

De deelvraag die voor dit onderzoek centraal staat is:

“Wat zijn de voordelen van SEO, specifiek voor restaurants?”

“Hoe kan een restaurant zoekmachine optimalisatie toepassen om meer conversies te realiseren?”

“Welke meso-omgevingsfactoren zijn van invloed op de zoekmachine optimalisatie inspanningen van restaurants?”

1.1  Onderzoeksopzet

Om antwoord te krijgen op de gestelde deelvraag is wederom secundair onderzoek uitgevoerd in de vorm van deskresearch. Verschillende bronnen zijn geraadpleegd door gebruik te maken van de zoekmachine Google, de wetenschappelijke zoekmachine Google Scholar en de HVA Bibliotheek. Per macro-economische factor zijn tenminste drie bronnen met elkaar in vergelijking gebracht, om zo tot volledig adequate bevindingen te komen.

1.2  Verantwoording onderzoeksmethode

Er zijn veel grote instanties die verschillende meso-economische omgevingen op extreem adequate wijze in kaart brengen, Onder andere: Het CBS, CPB, Statista, maar bijvoorbeeld ook websites van brancheverenigingen. Deze instanties delen deze bevonden informatie regelmatig via online middelen als websites, rapporten, papers, enzovoorts. Door deze middelen te raadplegen, kunnen meso omgevingsfactoren die van invloed zijn op SEO geïdentificeerd en geanalyseerd worden. Deze onderzoeksmethode geeft dus doeltreffend antwoord op de tweede gestelde deelvraag.

Daarnaast zijn veel digital marketingbureaus specifiek actief voor restaurants. Deze schrijven regelmatig artikelen over het uitvoeren van SEO voor restaurants, door deze artikelen te lezen kan de eerste deelvraag adequaat beantwoord worden.

2. SEO specifiek voor restaurants

2.1 De voordelen van SEO voor restaurants

Webdesign bedrijf TeamMade beschrijft in haar artikel getiteld ‘SEO voor restaurants,’ dat SEO voor de website als het uithangboord voor het restaurant is. Beide moeten klanten het makkelijker maken het restaurant te vinden, zij het via online of offline. Daarom is het belang van zoekmachine optimalisatie voor restaurantwebsites erg belangrijk. (TeamMade, 2022)

Webshopsoftware ontwikkelaar LightSpeed beschrijft in haar artikel getiteld ‘Alles wat je wilt weten over SEO-marketing voor restaurants’ dat het uitvoeren van zoekmachine optimalisatie ten eerste leidt tot meer websitebezoekers en ten tweede door de groei in websitebezoekers ook het aantal bestellingen en reserveringen toeneemt. Als laatste punt geeft LightSpeed aan dat het ook een groei in naamsbekendheid realiseert. Des te meer website bezoekers, des te meer mensen bekend zijn met het restaurant die dit vervolgens weer delen met vrienden, familie, et cetera. (Janse, 2022)

De voordelen van SEO specifiek voor restaurants zijn dus duidelijk. Het vergroot de naamsbekendheid en zorgt voor meer conversies, doordat het aantal website bezoekers vergroot wordt. De vraag is nu hoe specifiek restaurants zoekmachine optimalisatie het beste kunnen toepassen?

2.2 Hoe kan een restaurant SEO het beste toepassen?

Online marketingbureau Epurple beschrijft in haar artikel getiteld ‘SEO voor restaurant websites,’ dat het afstemmen van de websitepagina’s op het zoekgedrag van gebruikers niet anders is voor restaurant websites. De algemene werkzaamheden en uitvoeringen zoals beschreven in Blog 1 en onderbouwd door expert Jesse Haanstra in Blog 2, zijn dus ook van toepassing op restaurants. Wel beschrijft Epurple dat, vanuit hun ervaring, restaurants een aantal specifieke kenmerken hebben waar men bij het optimaliseren voor de zoekmachines rekening mee moet houden. Gebruikers kijken namelijk bij het maken van hun beslissing, met een verhoogd belang, naar de volgende punten:

  • Locatie van het restaurant t.o.v. de locatie van de gebruiker
  • Soort eten (tapas, burgers, Italiaans etc.);
  • De sfeer van het restaurant;
  • Hoe ziet het eten eruit;
  • Wat zijn de ervaringen van andere gasten.

Google weet dat deze punten belangrijk zijn voor gebruikers die opzoek zijn naar een restaurant, dus neemt deze ook mee in het bepalen van de rankings. (Epurple, 2021)

Levi Olmstead van TouchBistro benoemd in zijn artikel getiteld: ‘7 Restaurant SEO Tips to Boost Your Online Presence’ zeven handige tips om zoekmachine optimalisatie uit te voeren, specifiek voor restaurants. Drie van deze tips sluiten mooi aan op het belang van de boven gestelde punten.

De eerste gerelateerde tip die Olmstead beschrijft is het optimaliseren van Lokale SEO. Een restaurant dient het bedrijf toe te voegen aan platformen als: Google Mijn Bedrijf en TripAdvisor. Hierdoor komt Google er snel achter dat een restaurant op een bepaalde locatie aanwezig is. Indien een zoekopdracht wordt uitgevoerd waarin de locatie benoemd wordt, toont Google sneller het specifieke restaurant. Extra tip: Creëer een specifieke landingspagina voor deze locatie, dan heeft Google ook weer een specifieke pagina om te tonen in de resultatenpagina.

De tweede gerelateerde tip die Olmstead geeft is het toevoegen van het restaurant aan review websites als Trust Pilot en The Feedback Company. Door op deze platformen reviews te verzamelen, krijgen Google en potentiële klanten een goed idee van de ervaringen van andere gasten.

De derde en laatste gerelateerde tip Die Olmstead geeft is het starten van een blog op de website. Op deze blog kan het restaurant periodiek (bijvoorbeeld iedere week) een blog plaatsen waarin ze een bepaalde, actuele topic aan kaarten. Misschien een verandering in het menu? Een andere huisstijl? Sfeerimpressies, enzovoorts. Middels deze blogs kan het restaurant heel goed de sfeer van het restaurant, het soort eten en hoe dit eten eruitziet onder de aandacht brengen bij Google en de gebruikers.

Een extra handige tip over het belang van bloggen: Deze kunnen goed als basis dienen voor posts op social mediakanalen. Door iedere week een blog te schrijven en hierover te posten, worden alle verschillende social media doelgroepen periodiek naar de website getrokken. (Olmstead, 2022)

KPN beschrijft in haar artikel over ‘de top 10 horecatrends voor 2022’ dat een belangrijke verandering de groei van het aantal maaltijdbezorgingen is. Door de coronapandemie zijn veel mensen voor het eerst in aanraking gekomen met het bezorgen van restaurantmaaltijden en zijn hier helemaal aan gewend geraakt. Dan gaat het overigens niet over het simpele fastfood, maar eten waar je vroeger echt de deur voor uit ging. (KPN, 2022)

Bedrijfssoftware developer Eijsink onderbouwd deze trend in het artikel getiteld ’10 horecatrends voor 2022’ en beschrijft dat het aanbod en de kwaliteit van het bestellen van eten simpelweg beter is dan voorheen en dat restaurants nu nog beter weten hoe ze het stukje beleving uit de zaak mee naar huis kunnen nemen. (Eijsink, 2022)

Het feit dat het bestellen van restaurantmaaltijden zo veel populairder is geworden, maakt dat restaurants hier nu echt niet meer omheen kunnen. Dit maakt dat het belang van een goed werkende website, waarop de gerechten eenvoudig besteld kunnen worden, ook alleen maar is toegenomen. Deze websites moeten wel goed gevonden kunnen worden door de potentiële klanten, wat het belang van goede zoekmachine optimalisatie alleen maar doet toenemen.

4. Conclusie

Zoekmachine optimalisatie kan een fundamentele bijdrage leveren bij het creëren van een duurzaam concurrentievoordeel. De website is namelijk het online equivalent van het restaurant zelf en waar men bezoekers naar een restaurant trekt middels een mooi uithangboord, kan dit voor de website het best gedaan worden door SEO toe te passen. Een goede SEO-campagne resulteert in een stijging van websitebezoekers, waardoor de naamsbekendheid verbeterd en het aantal conversies verhoogd wordt.

Daarnaast is één van de meest invloedrijke trends binnen de horecabranche dat ‘Take AWAY here to STAY’ is. Mensen zijn gewend geraakt aan het gemak om complete restaurant maaltijden inclusief ervaring, simpel vanuit huis te bestellen. Daarvoor is een goed fungerende website erg belangrijk, waarbij deze ook goed gevonden dient te worden.

Als een klant iets wil bestellen en al specifiek weet dat hij dit bij restaurant X wil doen, is er op het gebied van SEO niet veel concurrentievoordeel te behalen. Maar stel dat iemand de zoekopdracht: ‘tournedos met asperges online bestellen’ invoert, dan wil je als lokaal restaurant zeker op plaats één terecht komen. Dit is dus een mooie kans binnen de horeca, mits er goed op ingespeeld wordt. Restaurants die hun bezorgingsmogelijkheden niet goed onder de aandacht krijgen bij de doelgroep, of sterker nog: Restaurants die helemaal niet aan bezorging doen, dreigen door deze ontwikkeling een achterstand op de concurrentie op te lopen.

5. Geciteerde werken

Eijsink. (2022, december 8). 10 Horeca trends voor 2022. Opgehaald van Website van Eijsink: https://www.eijsink.nl/blog/10-horeca-trends-voor-2022

Epurple. (2021, augustus 26). Infomratie over SEO voor restaurant websites. Opgehaald van Website van online marketingbureau Epurple: https://epurple.nl/kennisbank/seo-voor-restaurant-websites/

Janse, J. Z. (2022, februari 23). Informatie over SEO marketing voor restaurants. Opgehaald van Website van LightSpeed: https://www.lightspeedhq.nl/blog/seo-marketing-restaurants/

KPN. (2022, april 1). De Horeca trends voor 2022. Opgehaald van Website van KPN Zakelijk: https://www.kpn.com/zakelijk/blog/horeca-trends-2022.htm

Olmstead, L. (2022, oktober 12). Informatie over Restaurant SEO Tips. Opgehaald van Website van Touch Bistro: https://www.touchbistro.com/blog/restaurant-seo-tips/

TeamMade. (2022, oktober 12). Informatie over SEO voor restaurants. Opgehaald van Website van TeamMade: https://teammade.be/seo-voor-restaurantswelke-recepten-lust-google/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *